NT$900

塔羅的流年數字,是以個人生日為流年轉換點。當我們邁入一個新的年度,人生的課題也會隨之有所變化。
以塔羅牌搭配黃道十二宮位,就流年之吉凶運勢進行分析解說,以達趨吉避兇、納福迎旺之目的。

 • October 2022
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

請選擇日期

購買此商品可以獲得點數 9 GO點數!